Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
tel: 55 237 67 00
fax: 55 237 67 99

email: olel@up.gov.pl
olel@praca.gov.pl


Formy aktywizacji

Nazwa Lokalizacja L. miejsc Data od Data do Szczegóły
Harmonogram porad grupowych na II kwartał 2016 r. PUP Elbląg 2016-04-01 2016-06-30 szczegóły
Harmonogram porad grupowych na III kwartał 2016 r. PUP Elbląg 2016-07-01 2016-09-30 szczegóły
Harmonogram porad grupowych na II kwartał 2016 r. - Pasłęk PUP Elbląg 2016-03-11 2016-06-30 szczegóły

 

Powiatowy Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób:

 • bezrobotnych,
 • poszukujących pracy,
 • pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy służy pomocą dla ludzi, którzy są na etapie rozpoczynania własnej kariery zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. Pomagamy osobom mające problemy z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy oferuje także wsparcie poprzez następujące formy aktywizacji:

 • Giełdy pracy
 • Targi pracy
 • Staże
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Porady grupowe
 • Zajęcia aktywizacyjne
 • Grupowe informacje zawodowe
 • Spotkania informacyjne

 

Podstawą działalności Powiatowego Urzędu Pracy są następujące Akty Prawne:

 • Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • USTAWA z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późń. zm.);
 • Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawa z dnia 01 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125 poz. 1035);
 • Art. 26 f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r,. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 z dnia 23.10.2007 r., poz.1405);
 • Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaż enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62 poz. 317);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84);
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie